Ölçüm ve Kontrol

Ölçüm ve Kontrol
Ölçüm ve Kontrol

Ölçüm ve Kontrol

 • Ölçüm ve kontroller ile ilgili standart değerler tanıtılabilir
 • İlgili değerler sayısal, karakter veya çoktan seçimli olarak tanımlanabilir
 • Ölçüm toleransları değer veya yüzde olarak belirlenebilir
 • Ölçümler için method ve periyod tanımlanabilir
 • Ölçümler makina veya cihaz ile ilişkilendirilebilir
 • Hedefler değer veya yüzde olarak belirtilebilir
 • Hammadde, yarı mamul, mamul, proses bazında gruplama yapılabilir
 • Gruplar bazında ölçüm şablonları hazırlanabilir
 • Ölçüm ve kontrol talep formu hazırlanabilir
 • Ön tanımlı şablonların kullanımı ile talep formu otomatik olarak oluşturulur
 • Talep formuna belge bağlanabilir
 • Talep formundan müşteri teyit formu hazırlanabilir
 • Müşteriye özel standartlar ve kodlar tanıtılabilir ve kullanılabilir
 • Talep formu ve ölçüm sonuçları istenen dilde dökülebilir
Merhaba!

Not readable? Change text. captcha txt